روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها

روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها (/)
-   روانشناسی زنان (http://psychology.harferooz.com/forum104.html)
-   -   يك طرح ملي درباره خشونت عليه زنان (http://psychology.harferooz.com/thread1632.html)

amir-shamloo 30-01-2011 05:16 PM

يك طرح ملي درباره خشونت عليه زنان
 يك طرح ملي درباره خشونت عليه زنان


يكي از بزرگترين و مهمترين پژوهش ها درباره خشونت عليه زنان در ايران، يك طرح ملي است كه چند سال پيش اجرا شد. پژوهشي كه تعدادي از جامعه شناسان ايراني از جمله محمود قاضي طباطبايي، عليرضا محسني تبريزي و سيد هادي مرجايي ، مجري آن بودند و برخي از استادان دانشگاه هاي ايران همچون شكوه نوابي نژاد، نسرين مصفا، شهلا معظمي، شهرام رفيعي فر، مقصود فراستخواه، احمد رجب زاده و ... با آن همكاري داشتند. همچنين صدها پژوهشگر و پرسشگر در قالب اين طرح در 28 استان كشور به بررسي پديده خشونت خانگي عليه زنان پرداختند.

پژوهشي كه انجام فاز مطالعاتي آن، تهيه پرسشنامه ها، اجراي مرحله ميداني، جمع آوري اطلاعات و تنظيم گزارش نهايي اش بيش از سه سال زمان گرفت. گزارش نهايي اين طرح كه شامل يافته هاي تكان دهنده اي درباره خشونت خانگي عليه زنان در شهرهاي مختلف ايران بود، بالاخره در اواسط سال 1383 آماده شد.

گزارش هاي اين تحقيقات هنوز براي عموم مردم منتشر نشده است، اما در كتابخانه مركز پژوهش وزارت كشور براي روزنامه نگاران، پژوهشگران و دانشجويان قابل دسترس است. كارفرماي اين طرح ، دفتر امور اجتماعي وزارت كشور و شريك پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي نيز با آن همكاري داشتند. اين طرح ملي يك شوراي سياستگزاري هم داشت كه عبدالواحد موسوي لاري وزير كشورسابق و تعدادي از معاونانش جزو آن بودند. محمود قاضي طباطبايي مجري اين طرح ملي، براي توصيف ابعاد خشونت خانگي عليه زنان در ايران، انواع مختلف آن را در هشت گروه تقسيم بندي كرده است:خشونت هاي زباني، رواني، فيزيكي، حقوقي، جنسي، اقتصادي، فكري و آموزشي و مخاطرات.

آمارهاي طرح ملي نشان مي دهد كه 66 درصد زنان ايراني، از اول زندگي مشتركشان تاكنون، حداقل يك بار مورد خشونت قرار گرفته اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگي در استان هاي مختلف ايران از تنوع و تفاوت هاي زياد و معناداري برخوردار است.

زنان در بندرعباس از اول زندگي مشترك خود تاكنون، بيشتر از زنان ساير نقاط ايران مورد خشونت قرار گرفته اند. اما در ميان زناني كه مورد خشونت قرار گرفته اند، اين زنان زاهداني هستند كه بيشترين و شديدترين خشونت ها را تجربه كرده اند. زنان بندرعباس در طول يك سال دفعه هاي بيشتري مورد خشونت خانگي قرار داشته اند و زنان ياسوج به دفعات كمتري با آن روبرو شدند. گزارش هاي اين پژوهش آكنده از انواع جدول هاي آماري و آكادميك است كه شاخص هاي خشونت خانگي را به تفكيك «از اول زندگي مشترك» و «در طول يك سال » بيان مي كند.


خشونت هاي فيزيكي و رواني


دكتر قاضي طباطبايي و همكارانش از يك اصطلاح خاص براي توصيف گروهي از خشونت هاي خانگي عليه زنان استفاده كرده اند:خشونت فيزيكي نوع اول:اين خشونت ها شامل گاز گرفتن، گرفتن و بستن، زنداني كردن، چنگ انداختن و كشيدن مو، اخراج از خانه، كتك كاري مفصل، محروم كردن از غذا و... مي شود. از اين لحاظ زنان در خرم آباد در طول يك سال بيش از ساير زنان ايران مورد خشونت واقع مي شوند و زنان در شهركرد دفعه هاي كمتري مورد خشونت نوع اول قرار مي گيرند.

پژوهشگران طرح ملي بررسي پديده خشونت خانگي «سيلي، لگد و مشت زدن، كشيدن و هل دادن، محكم كوبيدن در، به هم زدن سفره و ميز غذا و شكستن اشياي منزل» را خشونت فيزيكي نوع دوم نام داده اند و وضع زنان ايران را در 28 مركز استان در اين باره بررسي كرده اند. در ميان زناني كه تحت خشونت نوع دوم بوده اند باز هم زنان بندرعباس به دفعات بيشتري آن را تجربه كرده اند و زنان كرماني در طول سال كمتر مورد اين خشونت قرار گرفته اند.

خشونت هايي رواني و كلامينوع ديگري از خشونت هايي است كه در خانه عليه زنان استفاده مي شود، كه عبارت است از: به كار بردن كلمات ركيك و دشنام، بهانه گيري هاي پي درپي، داد و فرياد و بداخلاقي، بي احترامي، رفتار آمرانه و تحكم آميز و دستور دادن هاي پي درپي، قهر و صحبت نكردن و... از اين بابت زنان اصفهاني در طول يك سال بيشتر و زنان بوشهري كمتر از ساير زنان ايراني تحت اين نوع خشونت واقع شده اند.اکنون ساعت 01:42 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0