روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها

روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها (/)
-   موفقیت کاری (http://psychology.harferooz.com/forum317.html)
-   -   ویژگی های سازمان خلاق (http://psychology.harferooz.com/thread387.html)

princess shixi 03-07-2010 11:05 PM

ویژگی های سازمان خلاق
 
1-رقابت كامل و فشرده


در یك سازمان در صورتی خلاقیت حاصل می شود كه تك تك افراد رقابت مثبت و سازنده ای داشته باشند.

2-فرهنگ خوب و پویا

بر پایه یك فرهنگ خوب،اتلاف وقت مفهومی ندارد.بدیهی است در چنین بستر مناسبی بحث رقابت ،خلاقیت و سازمان های پویا و یاد گیرنده بهتر شكل می گیرد.

3-دسترسی به مدیران

در سازمان خلاق كاركنان به راحتی می توانند افكار و نظرات خود را مستقیم و بدون واسطه به گوش مدیران برسانند و پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.

4-احترام به افراد

از ویژگی های دیگر یك سازمان خلاق احترام به افراد است ، تا كاركنان به این باور دست یابند كه می توانند همگام با نیازهای سازمان رشد كنند.

5-ارائه خدمات عمومی

هدف نهایی در این سازمانها توجه به نیازمندی جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است .

6-كارگروهی

در سازمان خلاق ، كارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های كیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند.

7-گردش شغلی :

در سازمان خلاق افراد دارای یك تخصص ویژه نیستند و این امكان را دارند كه در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.

8-امنیت شغلی :

روابط دائمی و بلندمدت كاركنان در این نوع سازمان ها از دیگر ویژگی های این سازمان هاست .

9-استقبال مدیران از عامل تغییر و تحول :
در این سازمان تمامی مدیران ، مساله تغییر و تحول را با خشنودی پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی كنند.طبیعی است در چنین سازمانی ، ضرورت ندارد كه مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد زیرا همه به این باور رسیده اند كه تغییر یك ارزش مثبت است


اکنون ساعت 06:49 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0