قدیمی 24-01-2011, 10:30 AM   #1
(کاربر باتجربه)
 
Blue آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 139   (نمایش پست ها)
تشکر: 1
4 بار در 4 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Evil جنون آني
جنون آني تمايل به آدمكشي و خرابكاري


به گفته سازمان جهاني بهداشت از هر چهار نفر كه مشكل روحي رواني دارند يك نفر نياز به معالجه و استقلال فكري دارد كه در اين مجموعه اينترنتي نشانه هاي روحي رواني و فشارهاي روحي آنها را دنبا ل خواهيم كرد و به اطلاع عموم ميرسانيم .


جنون آني و تمايل به آدم كشي و خرابكاري


متنفر بودن ويا زور در هم ريختن بعنوان يك خطر محسوب ميشود ؟

جنون آني – ناگهان – بدون انگيزه – بدون انتخاب عمل بازور و با همراه بودن رب و وحشت است . در حقيقت قبلا\" بيشتر اين حادثه در خاوردور بوده و در اين آواخر در در خاور نزديك بيشتر شده و در آمريكا و در اين ميان همچنين در وسط اروپاه ، بويژه در كشور آلمان و سويس حمله كرده . چه چيز ازآن قابل درك است ؟ چه نوع مجرماني هستند؟ قبل از همه مي توان كاري انجام داد ؟
جنون آني خيلي وحشتناك و خوشبختانه خيلي تا كنون بندرت بوده است . در آخرين سرشماري كه در سال 1990 تا 1980 كه آن را سا ل پيشگري ناميدند ( رقم آن در اين سال با اشخاص مبتلا ) مردان 002/0 و 03/0 نزد مردان و در نزد خانمها از هر 100000 شهروند . امروزه بعد از 20 تا 10 سال نمي توان ديگر اين ارقام را نگه داشت . مردوم از زياد شدن انها بطور مدام وحشت دارند كه در آمريكا school shootings ناميده شده نوجواني كه جنون آني در مدرسه خودش داشته . مشخصات دقيق در مورد جنون آني كم در هر صورت كم است .

جنون آني به چه ناميده مي شود ؟

معني آن نا مش در اصل از جنوب شرقي آسيا با لغت Amuk . به معني وحشت يا خشمناك كه قبلا\" آن را در جنگ آسياه دور شرقي مي ناميدند . كه با دشمني و قصد گشتن حمله ميكردند و همه چيز را از بين مي بردند. در حالي كه طرف مخا لف آنها در حنگ فرياد مي زدند “Amok.Amok!!” بعضي از حاكمان آن زمان بطور قانوني اتحاد Amok را نگه مي داشتند و همچنين در غرب هم جنگ هاي Amok وجود داشته است . برامثال در محدوده Bersrker دراسكانديناوي .


از نظر علمي جنون آني را چگونه توضيح مي دهند ؟


سازمان جهاني بهداشت WHO آن را بعنوان ظاهرا\" آگاهانه توصيف مي كند ونه حادثه زودگذر ويا براي جلب توجه كردن غريبه ها بدين صورت زور مجرمان بايستي نسبت به انسانهاي عادي خيلي خطرناك تر باشد يعني اينكه يا زخمي كنند وبگشند. اگر از Amok حرفي زده شود.


چگونه حالتهاي جنون آني رشد مي كند ؟

قبلا\" سعي مي كردند كه جنون آني را درمرحله هاي مختلفي تقسيم بكنند بويژه در دنياي غرب بايستي هنوز آزمايش بشود . درجلسات قديم آنها اينطوري ناميده مي شدند اغلب آنها خودشان را به سختي در محيط اجتماعي مي يافتند از دست دادن قوانين و نظم اجتماعي امتناع كردن ناراحتي روحي – بي هرمتي – و ديدن لطمه خوردن شخصي .
كه تمام اينها به هم آميخته ميشود و چنين فشارهايي ديگر غير قابل تحمل است و فقط به وسيله رب و وحشت ميتوان خنثي كرد . يك جنون آني را ديگر نمي توان منصرف كرد .


راجع سن و جنسيت و وضعيت اجتماعي آنها چه چيز مي دانيد ؟

در آزمايشاتي كه قبلا\" انجام شده بويژه در شرق دور اكثرا\" نوجوانان بودند و بندرت در آنها سن هاي مسن ديده ميشده مردان منحصر به فرد و بيشتر از وابستگان اصلي با آموزش سطح پايين.

آزمايشات جديد كه بويژه از وسط اروپاه از آن صحبت ميشود كه بيشترجوانان كه اغلب مجرد و يا طلاق گرفته هستند و غلبه بر تغير ناپذيري دارند بله هما نطوري كه قبلا\" هم گفته شد ه در ميان آنها زنان هم وجود دارند اگثر آنها در بيرون بين شهروندان پنهان هستند .


علتها و دليل ها و محركها را چگونه توضيح مي دهند ؟

در مرحله اول علت آن همانطور كه قبلا\" هم ذكر شده مربوط به روانشناسي روحي و برهرمتي كه مبتلا يان براي خودشان تشخيص مي دهند در يك جمع بندي كوتاه علتهاي آنها امكان دارد از ديد روانشناسي ، بيماري رواني بيولوگي باشد .


بيماري روحي ميتواند يك نقشي داشته باشد ؟

يكي از علتهاي بيماري Aomk كه مورد بحث قرار گرفته اختلال روحي است و قبل از همه چيز هم اعتياد داشتن به مواد مخدر ذكر شده است در مورد بيماري رواني خيلي كم آزمايش شده است و اختلال شخصيتي بتنهايي نقش دارد .

راجع خطر ، خاتمه دادن به وابستگي از اعتياد بويژه در هنگام ترك مواد . در اينجا بايستي متناسب با هجوم آن را درجه بندي بكنيم . چيزي مانند گروگان گيري. بطور كلي اينطور كه در روانشناسي قا بل توصيف است و ديده ميشود يك جنون آني نمي تواند از نظر روحي سالم باشد . اين از عملشان كاملا\" مشخص است .


علتهاي بيولوژي هم مورد بحث قرار دارد؟


چيزي كه هميشه مورد توجه است فرضيه بيولوژي علت Amok است و قبل از همه فيزولوگي مغز مورد نقطه نظر است .


نمونه مختلفي از Amok وجود دارد ؟

يك جنون آني وجود دارد كه بطور طبيعي كه خيلي كمك رسان و مهربان و مشكلات دارند . حق طلبي و پرخاشگري را بيان مي كنند . در اينجا با اين وجود مي تواند اعمال زورگويي انجام شود كه غيره منتظره است .

يك جنون آني ديگر بعنوان بيماري خودنمايي و بطور مدام در ديد قرار دارند و بطور غير عادي حساس هستند. و شناخت پرستيژ خودشان را از دست مي دهند . و نبايد از چنين اتفاقي كه رخ مي دهد نبايستي متعجب باشيد .
نمونه سوم بعنوان غير عادي اظهار مي كند . زود رنج – تحريك پذير – ستيزه جو – بهانه جو – پرخاشگر تا به مرز انفجار و بد رفتاري با معيارهاي اجتماعي – قواعد مسوليت . او بي مسوليت و بي لياقت است احساس ديگران احترام مي گذارد و به رابطه طولاني خاتمه مي دهد . او رفتار پرخاشگري و زورگويي ندارد بلكه انقدر ناتوان است .

اگر چنين انسا نهايي در قالب يك جنون آني اسلحه گرفتند بدانيد كه وحشتناك هستند وتعجب آور هم نيستند .

توصيف جديد كه بويژه در مورد جوانان در رسانه ها گزارش مي دهند سعي دارند كه آنها را از نو بسازند و در ابتدا بايستي سناسايي شوند .

يك جنون آني خودش را نمي گشد اين را به ديگران اينگونه وانمود مي كنند . انها موجب مي شوند براي مثال به آسيب هاي بزرگي برسانند. كه هيچ چيز باقي نماند . ودراسلحه كشيدن طوري برخورد مي كنند كه بندرت قرباني زنده مي ماند .

نمونه بعدي از يك گروهي هستند كه مانند فيلم هاي سينمايي بلوف مي زنند واز خودشان صداي استريو بيرون مي آورند و اينگو نه خودشان را مطرح مي كنند . مجرد – غير معاشرتي – مخالف رابطه جنسي – رابطه جنسي منحرف شوخي با اسلحه – و تعدادي از آنها هنوز در نزد مادرشان زندگي مي كنند. اين مجرمان به شخصيتهاي غريبه حمله ورميشوند و يا اينكه در هنگام حمله ور شدن به خانواده ويا وابستگان آنها را مي گشند.


حمل اسلحه چه نقشي دارد ؟


انسانهاي توانا خطرناك ميشوند كه طبيعتا\" به چند چيز مختلف بستگي دارد مهم تر از آنها ذات آنها است .

1. سوءاستفاده از اسلحه بعنوان مقابل شدن به هر طريقه ايي 2- قبلا\" سنت اين بوده كه اسلحه Amokبجاي همه چيز بكارميرفته مانند- چاقو – شمشير – قمه- نيزه- سازنده – تبرو غيره ....


چكار مي توان انجام داد ؟

براي درگيري هاي خونين تا كنون يك پيشگيري با ارزش پيشنهاد شده ؟ زمان مجا ل نمي دهد Amok يك جنجال آميز حادثه ايي است . تمام مسولان از پليس آگاهي – روانكاران و روانشناسان و ماموران امنيتي سعي ميكنند كه از طريق كارشناسانه با برسي پرونده و مصاحبه با شاهدان در وقوع جرم و از وابستگان و حتي از مجرم در زندان به نتيجه اي برسند كه بتوانند پيشگيري را بهتر كنند.

چيزي كه هميشه در اين مواقع پيدا مي شود بيماري عميق روحي – اغلب تحريك توسط بي عقلي بودن – امتناع كردن تمسخر واها نت تحقير وغيره ... به اين صورت ميتواند آسيب رسان باشد .

تنفر مرا به حركت مي آورد . من خشم فراوان هستم . در اين لحظه هركس مخالف من است درآخرين آرزوي من كه مردن است انسان ديگري را هم خواهم گشت 0 در صورت جلسه يك جوان زورگو در كشور آمريكا .

جنون آني ديگران را مي گشد اغلب شخص خودش را در خودكشي خودش را مي گشد ( در بعضي مواقع همچنين ديگران را اما اغلب از روي خشم و نا اميدي و فانتازي ) براي خودكشي د جمله با ارزش وجود دارد .

1. قبل از اينكه با شخصي كه خودش را گشته برخورد بكني براي مدتي است كه خودگشي كرده است .
2. خويشتن گش پريشان حال ديگران است .

Blue آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
اختلالات روانی, بیماری های روانی, جنون آنی, روان شناسی, روانشناسی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است