قدیمی 24-01-2011, 03:00 PM   #1
(کاربر باتجربه)
 
sonya آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 95   (نمایش پست ها)
تشکر: 5
12 بار در 10 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Kiss اهداف و فواید ازدواج
ضرورت ازدواج-اهداف و فواید ازدواج

* اهداف ازدواج


- آرامش

مهمترين هدف ازدواج دستيابي به يك گمشده روحي يعني موهبت الهي ، آرامش و سكينه است . قرآن كريم يكي از فلسفه هاي ازدواج را سكينه اعلام مي نمايد :

« ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه اِنَّ في ذلك لايات لقوم يتفكرون »

ويكي از آيات (لطف) الهي آن است كه براي شما از جنس خودتان بيافريد تا با يكديگر آرامش وانس گيريد وميان شما رأفت ومهرباني برقرار فرمود، همانا در اين امر براي خردمندان نشانه هاي علم وحكمت حق آشكار است .

(در تعريف واژه اخلاقي سكينه مي گويند كه نوري ملكوتي است كه خدا بردل افراد مؤمن نازل مي نمايد ودر نتيجه ترس ، اضطراب و شتابزدگي از آنها رخت بربسته ، موجب افزايش ايمان وپايداري آنها مي گردد.)

درجامعه امروز با وجود اين همه عوامل مخّل آرامش مثل دشمني ها، پريشاني ها ، تنهايي ها و.... ازدواج است كه آرامش حقيقي را به انسان هديه مي كند.


- كمال زن ومرد

پس از رسيدن به آرامش وامنيت روح وروان والاترين هدف انسان تلاش مداوم براي رسيدن به كمال است كه درسايه ازدواج وبا همراهي همدلي همراه ، حركت به سوي كمال و رشد فضايل انساني آسانتر خواهد شد.
* فوايد ازدواج


- پيروي از سنت رسول اعظم (ص)

قال علي (ع) : تَزَوَّجوا فَانِ رسول الله کثيراً ماكان يقولُ : من كان يُحِبُ اَن يَتبعَ سُنَتّي فليتَزَوَّج ، فَانِ من سُنَّتي التزويج.

ازدواج كنيد زيرا رسول خدا (ص) فراوان مي فرمود: هركه دوست دارد از سنت من پيروي كند ، ازدواج كند زيرا ازدواج سنت من است .


- تقويت اخلاق

ازدواج يكي از عوامل مهم تكميل وتقويت مباني اخلاق وآداب در انسان مي باشد، بسياري از صفات شايسته اخلاقي را براي انسان معني مي كند وبسياري از خطاها وگناهان را برانسان بی معنا مي نمايد و راه ارتكاب آن را برانسان مي بندد وبه انسان هنر معاشرت وارتباط وحسن خلق مي بخشد .

قال رسول الله (ص) : زَوَّجوا اياكم فَاِنَّ الله يُحسِن لَهُم في اخلاقهم .

مردان عزب خود را زن دهيد چرا كه با اين كار خداوند اخلاق آنان را نيكو مي گرداند .

- تقويت بنيه اقتصادي وثروت

يكي از كاركردهاي ازدواج ، تقويت بنيه اقتصادي ، خود استقلالي اقتصادي ، تكثير ثروت ، ايجاد انگيزه كار، تلاش بيشتر، توسعه وبركت رزق ، مشاركت ديگران در تعاون ورشد اقتصادي زوجين مي باشد .

قال رسول الله (ص) : اتخِذوا الاَهلَ فَاَّنِهُ ارزُقُ لكم
زن بگيريد ، چرا كه ازدواج كردن روزي شما را بيشتر مي كند.


- تقويت اراده


كسي كه ازدواج مي كند مسئوليت بزرگي را مي پذيرد كه براي درست انجام دادنش به تلاش مضاعف وهمتي والا نياز دارد . بنابراين با اراده اي مصمم گام هاي بلندتري براي موفقيت در شغل ، تحصيل وامور مادي ومعنوي بر مي دارد.


- بروز وتكامل استعدادها


انسان مجموعه اي از استعدادها و توانايي ها ي بالقوه است وشكوفايي اين توانمندي ها زمينه مناسبي مي طلبد وازدواج مي تواند زمينه مساعدي براي شكوفايي اين استعدادهاي نهفته وگنجينه هاي دروني هر فرد باشد ، استعداد هايي مانند :

استعداد عشق ورزيدن ، استعداد بدست آوردن معاش ، استعداد مديريت خانواده ، استعداد استقلال وخودكفايي ، استعداد جمع گرايي و « ما» شدن ، استعداد منطقي شدن و واقع گرايي و....


- برطرف شدن مشكلات روحي


(با ازدواج زن ومرد لباس يكديگر مي شوند) و مي توانند عيوب ، مشكلات و كمبودهاي دوران تجرد نظير (خجالت ، ترس و.... )را كه از آن رنج مي برند ويا حتي در بعضي موارد واقف به وجود آن در درون خود نيستند بپوشانند وكم كم از بين ببرند .


- تقويت روابط اجتماعي و روابط خانوادگي


يكي از فوائد ازدواج تقويت پايگاه اجتماعي فرد ويا فتن پشتوانه اي عاطفي و اجتماعي وخانوادگي و ورود به عرصه هاي سياسي و اجتماعي بيشتر مي باشد، چرا كه با ازدواج دو طائفه به هم گره مي خورند وزمينه كسب قدرت مشروع بيشتر مي گردد.


- خروج از خود پرستي وخود دوستي

شهيد مطهري مي فرمايند :


چرا در اسلام ازدواج يك امر مقدس ويك عبادت تلقي شده با اينكه از مقوله لذت وشهوات است ؟ يكي از علل آن اين است كه ازدواج اولين قدم است كه انسان از خود پرستي وخوددوستي به سوي غير دوستي بر مي دارد. تاقبل از ازدواج فقط يك « من » وجود داشت وهمه چيز براي « من » بود. اولين مرحله اي كه اين حصار شكسته مي شود . يعني يك موجود ديگري هم در كنار اين « من» قرار مي گيرد وبراي او معني پيدا مي كند ، كار مي كند . زحمت مي كشد ، خدمت مي كند نه براي « من » بلكه براي او ، در ازدواج است .


- ازدواج قلعه اي در برابر وسوسه هاي شيطاني

ازدواج
قلعه اي براي خويشتن داري ، شكست طغيان ، دفع غائله شهوت وقوت گرفتن براي كنترل چشم وگوش وجوارح است .


- ارتقاء ضريب عبادات


قال الصادق (ع) :

اِنّ رَكعتَين يُصَليها رَجُلٌ مَتنزَوَّجُ اَفضَلُ مِن رَجُل يَقُوُم لَيَلهُ ويَصُومُ نَهارَهُ اعزَبَ [6]

دوركعت نمازي كه مرد زن دار بخواند ، بهتراست از مرد مجرد كه شب را به عبادت سپري كند وروز را به روزه داري .


- حسنة الهي در دنيا

درروايتي از حضرت رسول اكرم (ص) آمده است :

مَن اوَتِيَ قلباً شاكراً ولساناً ذاکراً وزوجَهً مُؤمِنهً تُعِنُهٌ علي امرِدُنياهُ واخراهُ فَقَد اُوتي في الدنياحَسَنهً وفي الاخره حَسَنهً و وُقِيَ غذابَ النار .[7]

كسي كه خدا به او قلبي شاكر وزباني مشغول به ذكر حق وهمسري باايمان كه او را در امور دنيا وآخرت ياري كند ببخشد ، نيكي دنيا وآخرت را به او داده واز عذاب آتش باز داشته مي شود.


- تجربه لذات دنيايي در ازدواج


بالاترين ولذت بخش ترين لذات مادي ،لذتهاي خانوادگي واز جمله لذت جنسي است. با ازدواج ، زوجين مي توانند از راهي مشروع وقانوني به اوج لذتهاي مشروع برسند وآن را درك نمايند. بعلاوه براين ، چشيدن ودرك اين لذت مادي جنبه اي آخرتي مي تواند داشته باشد ، چرا كه انسان را راغب به نعمتها ولذتهاي دائمي آخرتي مي نمايد. زيرا بخشي ازنعمتهاي بهشتي اينگونه است وخداوند متعال براي ايجاد سهولت در درك لذت هاي بهشتي نمونه اي از آن را در دنيا قرار داده است وفرد محروم از اين لذات، درك صحيحي واشتهايي براي رسيدن به آن لذت نخواهد داشت ، پس در امر ازدواج دوحيات ( حيات دنيايي وحيات آخرتي ) نهفته است .


- منطقي شدن و واقع گرايي وپختگي


يكي از آثار مثبت ازدواج واقع گرايي ونجات از موهومات ، افسانه گرايي وافكار رمانتيك مي باشد. وهمچنين همين از روحيات بچگي وعبور از مراحل آن وبه دست آوردن صفات مردانگي و زنانگي مثبت است .


- كمال بخشي عبادات

يكي از آثار معنوي ازدواج ، كمال يابي عبادات و معني دار شدن مناسك ونيايشهاي انسان و واقعي شدن آن ميباشد ، چرا كه گاهي در حال تجرد انسان عبادتهاي احساسي ويادل مشغولي هاي فراوان دارد، اما با ازدواج اين دو مسئله براي انسان حل مي شود .

قال رسول الله (ص) : من تَزَوَّجَ فَقَدا اَعطِیَ نِصفالعباده

هركه ازدواج كند ، نصف عبادت به او داده شده است.


- درمان رفاقتهاي كاذب و افراطي


معمولاً دختران و پسران قبل از ازدواج ، وابستگي هاي عاطفي شديدي به دوستان ورفقاي خود دارند ، گاهي اين وابستگي ها منجر به خطا وگناه وغالباً موجب وقت كشي وغفلت از خود وخانواده خواهد شد. يكي از بهترين آثارازدواج ، سامان يابي عاطفي و نجات از دام دوستان و دوستي هاي افراطي وغير كنترل شده وبعضاً خطرناك خواهد بود.


- تفريح مؤمن


قال الباقر(ع) : لَهُوُ المؤمن في ثَلاثهِ اشياء : التَمتُّعُ بالنساء و مُفَاكهه الاخوان ولصلاه بِا الَّليل

سرگرمي و تفريح مومن در سه چيز است : ازدواج ولذت جويي از آن ، بذله گويي بابرادران ودوستان ونماز شب.


- مجاهده نفس و پاداش جهاد گرفتن


تشكيل خانواده براي زن ومرد وقيام به اداي حقوق متقابل وتحمل مشكلات تربيتي كودك و تلاش صادقانه براي مديريت وسامان بخش زندگي ، در حكم جهاد في سبيل الله است وپاداش جهاد برآن مقرر شده است .

قال علي (ع) : جهاد الَمرأهِ حُسنُ التَبَعّل

جهاد زن اين است كه خوب شوهرداري كند.


- علاج وسواسهاي فكري

فرد عزب اگر چه بتواند خود را از ابتلاء به گناهان بصري وشهوات جنسي محافظت نمايد، دل وافكار مزاحم و وسوسه هاي شيطاني وشهواتي را به راحتي نمي تواند از خود دور كند ولذا دائماً بايد در حال مدافعه و جنگ با افكار خود باشد ونوعي دلمشغولي منفي خواهد داشت . ولي ازدواج وسوسه و ريشه ي فساد را علاج مي كند.


- پرهيز از عرفاني زدگي


يكي از بركات ازدواج ، ايجاد تعادل روحي و دور شدن از حالات كاذب عرفاني است . در اين خصوص روايتي از حضرت رضا (ع) عنوان مي كنيم :

زني به امام باقر (ع) عرض كرد: خدايت نيكو گرداند . من زني تارك دنيا هستم . حضرت فرمود: منظورت از ترك دنيا چيست؟ عرض كرد: نمي خواهم هرگز ازدواج كنم . حضرت پرسيد ؟ چرا؟ عرض كرد: دنبال کسب فضيلت هستم . حضرت فرمود: دست بردار ، اگر در اين كار فضيلتي بود فاطمه (س) از تو سزاوارتر به آن بود . هيچ كس نيست ك در فضيلت بر او سبقت گيرد .


- كفاره گناهان


ازدواج وتشكيل خانواده براي زن و مرد مجموعه اي از نگراني هاي مادي وگاهي مشكلات شديدي را به همراه دارد پيامبر بزرگوار اين نگراني ها واندوههارا ارزشمند تلقي نمودند ومي فرمايند اندوه برعيال ونگراني بر ايجاد رفاه آنان وتقبل زحمت آنان موجب تخفيف گناهان ونوعي گناه شويي ازدل وجان است .

1قال النبي (ص) : مِنَ الذّنوب ذُنوبُ لايُكَفِّرها اِ لَّا الَهَّم بِطَلَبِ المَعيشه

در ميان گناهان ، گناهاني است كه تنها با غصه خوردن در طلب روزي اهل وعيال بخشيده مي شوند.


- كمك به روند زندگي و تدبير منزل ( سهولت زندگي)


يكي از فوائد ازدواج كمك زوجين به خصوص كمك همسر به شوهر در تدبير منزل ورفع نيازمنديهاي ومعنوي وعاطفي جهت رشدوموفقيت همسر در امور شخصي واجتماعي است . زن ومرد بخصوص زن صالح وشايسته موجودي ملكوتي است كه با انكسار شهوت و تنظيم و مديريت منزل ، شرايط را براي سلوك معنوي مرد وايجاد زمينه پيشرفت علمي يا اجتماعي او فراهم مي سازد وبار زندگي را از دوش او بر مي دارد.


- از عوامل سعادت ورزي


يكي از عوامل سعادت ورزي وخوشبختي ، تشكيل خانواده وداشتن زن وفرزند همراه ، موافق ، همكار، صالح وهم شكل مي باشد.

قال رسول الله (ص) :

اِنَّ من سعاده المرء المسلم ان يُشبَهمه وَ لَدُهُ والمرأهُ الجَملاء ذاتُ دينٍ والمركُبُ الهَنیئي والمسكَنُ الواسِع .

از خوشبختي مرد مسلمان اين است كه فرزندش شبيه او باشد وزني زيبا ومتدين مركبي راهوار ومسكني وسيع داشته باشد.

sonya آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
اهداف ازدواج, روان شناسی, روانشناسی, روانشناسی ازدواج


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است