قدیمی 02-03-2011, 08:08 AM   #1
(کاربر باتجربه)
 
psycho آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 87   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
10 بار در 9 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
79 علي اكبر ثمريمعرفی یکی از پژوهشگران برتر واحد کاشمر

علي اكبر ثمري

دانشجوي دکتري روانشناسي سلامت


1) سوابق اجرايي :


- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر از سال 1377 تا كنون

- مدير گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه از سال 1380 تا1383

- مدير مركز مشاوره دانشگاه از سال 1379 تا 1383

- مدرس دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1378 تا كنون

- روانشناس كلينيك بازتواني معتادان خود- معرف بهزيستي خراسان از سال 1377 تا 1382

- مشاور طرح آموزش خانواده ، موسسه خدمات مشاوره اي و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي از سال 1384 تا كنون

- روانشناس كالج دانشگاه فردوسي از سال 1385 تا كنون


2) سوابق علمي و پژوهشي:


الف - مقالات خارجي:

1-Personality Disorders in Iranian Addicts

E. Abdollahian, M. Sargolzaee, M. Fayazze, A.A Samari

X11th World Congress of Psychiatry

August 24-29, 2002, Yokohama, Japan2- Cannabis abuse co morbidity dependents

M. Sargolzaee, M. Fayazze, A.A Samari

X11th World Congress of Psychiatry

August 24-29, 2002, Yokohama, Japan3- self-destructive behaviors in the opioid-dependents

E. Abdollahian, M. Sargolzaee, M. Fayazze, A.A Samari

X11th World Congress of Psychiatry

August 24-29, 2002, Yokohama, Japan4- Could addiction severity index predict retention time in Iranian addicts?

M. Sargolzaee, M. Fayazze, A.A Samari

X11th World Congress of Psychiatry

August 24-29, 2002, Yokohama, Japan5-The comparison of the efficacy of Citrus fragrance and Fluoxetine in the treatment of Major depressive disorder

M. Sargolzaee, M. Fayazze, A.A Samari

12th world congress of psychophysiology – the Olympics of the brain- September 18-23, 2004, Thessalonica, Porto carres, halkidiki, Greece6- Epidemiological study of substance abuse among psychiatric patients admitted to ebn-e-sina psychiatric hospital of Mashhad

M. Fayyazi, F. Behdani, A. Samari

XIII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY

Cairo, September 10-15, 2005 Egypt7-The study of the efficacy of dextromethorphan in reducing of the withdrawal syndrome in opioid dependents

Mohammad Reza Fayyazi bordbar, Nahid Keikhaee , Ali Akbar Samari

XIII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY

Cairo, September 10-15, 2005 Egypt8-Study of the efficacy of fluoxetin and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification

Ebrahim Abdollahian, Arash Javanbakht, kamran Javidi, Ali Akbar samari, Mansur shakiba.

The American Journal on Addiction, 15: 100-104, 20069- Post traumatic stress disorder and related factors following orthopedic traumas

Mohammad Reza Fayyazi , Ali Reza Hootkani , Ali Akbar Samari

Biannual Journal Pakistan Psychiatric Society; 4(1)37-43, 2007ب- مقالات فارسي:

1- همبستگي بين نمرات شاخص شدت اعتياد و مدت باقي ماندن در درمان بيماران وابسته به اوپيوئيد تحت درمان بانالتروكسان

دكتر محمدرضا سرگلزايي ، ابراهيم عبداللهيان ، علي اكبر ثمري ، محمدرضا فياضي بردبار

همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، آبان 1381

2- مطالعه فراواني انزال زودرس در مردان وابسته به اپيوئيد و مقايسه كفايت فلوكستين و كلومي پرامين در رفع اين اختلال پس از سم زدايي

دكتر محمدرضا سرگلزايي، دكتركامران جاويدي دشت بياض، دكترابراهيم عبداللهيان ، علي اكبر ثمري

همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، آبان 1381

3- مطالعه فراواني اختلالات شخصيت و رفتارهاي خود تخريبي در معتادان به مواد افيوني، مراجعه كننده به كلينيك سرپائي درمان اعتياد سازمان بهزيستي

دكتر محمدرضا سرگلزايي،دكتر ابراهيم عبداللهيان ، علي اكبر ثمري،دكتر شاپور كريمي، سعيد ابراهيم زاده

همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، آبان 1381

4- رويكرد شناختي- رفتاري و برنامه ريزي عصبي كلامي در كنترل اضطراب امتحان

دكتر محمد رضا سر گلزايي – علي اكبر ثمري – علي اصغر كيخايي

فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني - سال پنجم ،شماره 17- 18 دي ماه 1382صص 34تا 47

5- مطالعه فراواني سو مصرف مواد مخدر و ارتباط آن با وضعيت فردي و خانوادگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر محمد رضا سر گلزايي – دكتر مهدي بلالي – علي اكبر ثمري

فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي – سال سوم ، شماره 9 ، پاييز 1382 صص 283 تا 294

6- استفاده از داروي دكسترومتورفان در كاهش علايم بازگيري از مواد افيوني

دكتر ناهيد كيخايي – دكتر محمد رضا فياضي برد بار – علي اكبر ثمري

هفته نامه پزشكي امروز – سال سيزدهم ، شماره 485 ،مرداد 1382 صص 1تا 6

7- مقايسه اثر بخشي افشرده پرتقال با فلوكستين در درمان اختلال افسردگي اساسي

دكتر محمد رضا سرگلزايي ، دكتر محمد رضا فياضي بردبار ، علي اكبر ثمري ، دكتر منصور شكيبا

مجله علمي پژوهشي افق دانش دوره 10، شماره 3، 1383 صص43-49

8- بررسي اثر بخشي الگوي تفحص گروهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در بافت كنوني نظام آموزش راهنمايي تحصيلي ايران

دكتر بهروز مهرام ، علي اكبر ثمري ، سوسن رحيمي

دومين همايش فناوري آموزشي – 17و18 خرداد ماه 1383 ، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

9- مطالعه روابط متقابل ويژگي هاي شخصيتي و استرس شغلي در محيط كار

علي اكبر ثمري - احمد لعلي فاز

فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال ششم ،شماره 21-22 تابستان 1383صص 19 تا 28

10- مطالعه اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرش اجتماعي علي اكبر ثمري – احمد لعلي فاز

فصلنامه علمي-پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال هفتم، شماره 25- 26 بهار و تابستان 1384 صص 47- 55

11- آيا در بيماراني كه با شكايت اصلي افسردگي مراجعه مي كنند الگوي علائم با توجه به فصل متفاوت است؟

دكتر علي طلائي ، دكتر محمد رضا فياضي بردبار، علي اكبر ثمري، دكتر حميد رضا ارشدي

فصلنامه علمي-پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال هفتم، شماره 25- 26 بهار و تابستان 1384 صص 35- 39

12- بررسي روشهاي مقابله با استرس ها در دانشجويان. علي اكبر ثمري

مجموعه چكيده مقالات همايش منطقه اي بهداشت روان و جوان، صص42و43 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر، اسفند 1385

13- بررسي تاثير شركت در مراسم اعتكاف بر عزت نفس و پذيرش اجتماعي دانشجويان. علي اكبر ثمري ، عاطفه محمودي

فصلنامه تخصصي پژوهش هاي تربيتي- سال دوم، شماره 9 ، زمستان 1385 صص 101- 118

14- بررسي منابع حمايتي و شيوه هاي مقابله با عوامل استرس زا در دانشجويان

علي اكبر ثمري – احمد لعلي فاز – عباس علي عسكري

فصلنامه علمي-پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال هشتم، شماره 31-32 پاييز و زمستان 1385 صص 97- 107

15- بررسی رابطه بين هوش هيجانی وپيشرفت تحصيلی در دانشجويان

علي اکبر ثمري- فهيمه طهماسبي

فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال نهم، شماره 35-36 پاييز و زمستان 1386

16- فرسودگي شغلي و عوامل وابسته به آن در کارکنان مراکز بهداشتي درماني مشهد

دکتر علی طلايي - دکتر مريم محمد نژاد- علی اکبر ثمری

فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني- سال نهم، شماره 35-36 پاييز و زمستان 1386ج- پژوهشهاي انجام شده :

1- بررسي و مطالعه برخي ويژگيهاي شخصيتي موثر بر استرس شغلي در كاركنان شركت برق منطقه خراسان

علي اكبر ثمري – احمد لعلي فاز – محمد علي قناويز چي

كار فرما موسسه كار و انديشه اطهر ، 1382

2- بررسي تاثير الگوي تفحص گروهي بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر مشهد

دكتر بهروز مهرام – علي اكبر ثمري – سوسن رحيمي

طرح مصوب شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان ،1381 ( پايان يافته اسفند ماه 82 )

3- مطالعه ميزان اثر بخشي جلسات آموزش خانواده در سلامت رواني و تعامل اجتماعي در استان خراسان

مجري طرح : علي اكبر ثمري ناظر طرح : دكتر سيد امير امين يزدي

طرح مصوب كميته پژوهش دفتر امور اجتماعي استانداري خراسان، 1383

4- مطالعه عوامل استرس زاي رواني اجتماعي در دانشجويان و روش هاي مقابله با آن

مجري طرح : علي اكبر ثمري

طرح مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر ، تابستان 85


د- ترجمه كتاب:

1- رواندرمانگري كودك و نوجوان- دكتر علي صاحبي ، علي اكبر ثمري ، نادر باقري

ناشر: شركت به نشر ، آستان قدس رضوي ، 1382

2- اصول و فنون روان درمانگري روان پويشي- علي اكبر ثمري ، با همكاري دكتر علي صاحبي

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر -فرا انگيزش ، مشهد 1386


ه- ويراستاري كتاب :

1- حالتهاي آگاهي ، ترجمه مير مجيد خلخالي زاويه ، ويراستار : علي اكبر ثمري

ناشر: شركت به نشر ، آستان قدس رضوي ،1382

2- تجارب والدين در زمينه اعتماد به نفس كودكان، ترجمه نگار اصغري پور ، حميد اصغري پور ، ويراستار : علي اكبر ثمري

ناشر : شركت به نشر ، آستان قدس رضوي،1382

3- ترك سيگار به روش طبيعي ، مير مجيد خلخالي زاويه ، ويراستار : علي اكبر ثمري

ناشر : شركت به نشر ، آستان قدس رضوي ،1383

4- زير يك سايه بان ، نگاهي به موانع شكوفايي خانواده،. گروه نويسندگان (دكتر محمد رضا شرفي، دكتر علي اصغر احمدي ،حجه الاسلام رضا علي كرمي) ، ويراستار : علي اكبر ثمري

ناشر : شركت به نشر ، آستان قدس رضوي ،1385

5- مجموعه چكيده مقالات همايش منطقه اي بهداشت روان و جوان،

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر، دي ماه 1385 ، ويراستار : علي اكبر ثمري

6- مشکلات گفتار و زبان شنيداري دوران کودکي. ترجمه دکتر سعيدي، دکتر غنايي، نادر باقري ويراستار: علي اکبر ثمري ناشر: شرکت به نشر، آستان قدس رضوي، 1386.


psycho آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
روانشناسی, روانشناسان


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است