قدیمی 11-01-2011, 09:56 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
roya آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 972   (نمایش پست ها)
تشکر: 14
65 بار در 56 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Lala تست روانشناسی - نيمکره راست مغز شما فعالتر است يا نيمکره چپ؟
نيمکره راست مغز شما فعالتر است يا نيمکره چپ؟


خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتایج را ببینید.
ابتدا سوال را به دقت بخوانید. پاسخی را که متناسب با وضعیت شما است انتخاب نموده و عدد جلوی پاسخ را یادداشت نمایید. سپس این اعداد را با هم جمع نموده و با قسمت نتایج مراجعه نمایید.


1. آيا خودتان‌ را متخصص‌ تلقي‌ مي‌كنيد؟
خير (2)
بله‌ (0)
در برخي‌ از زمينه‌ها (1)


2. يادآوري‌ اسم‌ اشخاص‌ برايتان‌ راحت‌تر است‌ ياچهره‌ آنها؟
چهره‌ اشخاص‌ (2)
اسم‌ اشخاص‌ (0)
هر دو به‌ يك‌ اندازه‌ (1)


3. در مواجهه‌ با شكست‌، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌زير، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ مي‌دهد؟
نااميد شدن‌، دست‌ كشيدن‌ از آن‌ كار و امتحان‌كردن‌ چيزي‌ جديد. (2)
سعي‌، تلاش‌ و كوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌ (0)
شكست‌ نابود كننده‌ روح‌ و روان‌ است‌ (1)


4. كدام‌ يك‌ از صفات‌ زير، بيشتر از بقيه‌، وصف‌حالتان‌ هستند؟
شهودي‌ و دروني‌ (2)
اهل‌ مطالعه‌ و سنجيده‌ (0)
دقيق‌ (1)


5. كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير، بيشتر با شماهمخواني‌ دارد؟
مايلم‌ قوانين‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعايت‌كنم‌. (2)
از گردن‌ نهادن‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ راضي‌ وشاد هستم‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌، قوانين‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگيرمي‌شوند و عصبانيم‌ مي‌كنند (1)


6. زماني‌ كه‌ در يك‌ جلسه‌ گفتگو يا سخنراني‌حضور داريد، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتر در شماصدق‌ مي‌كند؟
اكثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ مي‌شود و به‌موضوعات‌ ديگري‌ مي‌انديشم‌. (2)
به‌ راحتي‌ حواسم‌ را مي‌توانم‌ روي‌ مسأله‌سخنراني‌ متمركز نمايم‌. (0)
فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقي‌ كنم‌، مي‌توانم‌حواسم‌ را روي‌ آن‌ متمركز كنم‌. (1)


7. آيا خودتان‌ را شخص‌ منظمي‌ تلقي‌ مي‌كنيد؟
به‌ هيچ‌ وجه‌ (2)
بله‌، كاملا (0)
نسبتا، بله‌ (1)


8. هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌هاي‌ شخصي‌ خود مي‌رويد؟
هر وقت‌ كه‌ بتوانم‌ (2)
به‌ ندرت‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


9. اگر يك‌ دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ كردن‌ يك‌ كار وسرگرمي‌ خلاقانه‌ جديد، مثل‌ نقاشي‌ يا سفالگري‌ به‌سرتان‌ بزند، چه‌ مي‌كنيد؟
آن‌ را امتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد آن‌ رابه‌ عنوان‌ يكي‌ از سرگرمي‌هاي‌ بي‌شمارديگرم‌ توسعه‌ مي‌دهم‌. (2)
به‌ احتمال‌ زياد، فقط به‌ آن‌ فكر مي‌كنم‌ وفراتر نمي‌روم‌. (0)
چندين‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد به‌سراغ‌ سرگرمي‌ ديگري‌ مي‌روم‌. (1)


10. در مدرسه‌ و دوران‌ تحصيل‌، سركلاس‌ كدام‌ يك‌ ازدرسهاي‌ زير، بيشتراحساس‌ راحتي‌مي‌كرديد؟
هنر (2)
رياضيات‌ (0)
جغرافي‌ (1)


11. هر چند وقت‌ يك‌ بار، مايليد مبلمان‌ وتزيينات‌ منزلتان‌ را عوض‌ كنيد؟
بيش‌ از سه‌ مرتبه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ (2)
هر پنج‌ سال‌ يك‌ مرتبه‌ (0)
ظرف‌ هر پنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌ (1)


12. وقتي‌ مشغول‌ شنيدن‌ اخبار از تلويزيون‌هستيد، كدام‌ يك‌ از موضوعات‌ زير، بيشتر از همه‌توجه‌ شما را به‌ خود جلب‌ مي‌كند؟
مسايل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ جهان‌ و محيط (2)
سياسي‌ (0)
ورزشي‌ (1)


13. كدام‌ يك‌ از گروههاي‌ زير، بيشتر با روحيات‌شما سازگار هستند؟
شخصي‌ كه‌ از قوه‌ تخيل‌ زنده‌ و پرشوري‌برخوردار است‌. (2)
شخصي‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌ طلب‌ است‌ (0)
شخصي‌ كه‌ از عقل‌ سليم‌ و شعور خوبي‌برخوردار است‌. (1)


14. نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چيست‌؟
آن‌ را جالب‌ و مهيج‌ تلقي‌ مي‌كنم‌. (2)
اهميت‌ زيادي‌ برايش‌ قايل‌ نيستم‌. (0)
گاهي‌ مي‌توانم‌ آن‌ را جدي‌ تلقي‌ كنم‌ و گاهي‌بي‌اعتنا از كنارش‌ مي‌گذرم‌. (1)


15. هر چند وقت‌ يكبار، به‌ افكار و انديشه‌هاي‌خصوصي‌ خودتان‌ پناه‌ مي‌بريد؟
به‌ وفور (2)
خيلي‌ به‌ ندرت‌ (0)
گاه‌ و بيگاه‌ (1)


16. زماني‌ كه‌ وارد يك‌ سالن‌ يا تالار مي‌شويد،در حالي‌ كه‌ بليط رزرو شده‌ نداريد، ترجيح‌ مي‌دهيدكه‌ روي‌ صندلي‌ كدام‌ سمت‌ بنشينيد؟
سمت‌ چپ‌ (2)
سمت‌ راست‌ (0)
فرقي‌ نمي‌كند (1)


17. به‌ نظر شما، مزيت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چيست‌؟
برخورداري‌ از وقت‌ بيشتر براي‌ آغازفعاليت‌هاي‌ جديد بي‌شمار ديگر. (2)
برخورداري‌ از وقت‌ بيشتر براي‌ هم‌ نشيني‌ بااقوام‌ و دوستان‌. (0)
رهايي‌ از برنامه‌ يكنواخت‌ و منظم‌ و كسل‌كننده‌ كاري‌ (1)


18. كدام‌ يك‌ از صفات‌ زير، بيشتر از بقيه‌ با شماسازگار است‌؟
پيچيده‌ (2)
واقع‌ بين‌ (0)
عادي‌ و گاهي‌ منحصر به‌ فرد (1)


19. در حال‌ حاضر، كدام‌ يك‌ از حالات‌ زير بيشتربا روحيه‌ شما سازگار هستند؟
متفكر، جدي‌ و دقيق‌ (2)
تحت‌ فشار روحي‌ (0)
پركار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌ (1)


20. آيا قادريد به‌ طور تقريبي‌ بگوييد كه‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌ايد؟
راستش‌ درست‌ نمي‌دانم‌، چون‌ گاهي‌ زمان‌ رابه‌ كلي‌ فراموش‌ مي‌كنم‌. (2)
بله‌، به‌ راحتي‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


21. در صورت‌ مواجهه‌ با كدام‌ يك‌ از موارد زير،به‌ شدت‌ سر خورده‌، نااميد و عصباني‌ مي‌شويد؟
زماني‌ كه‌ وقت‌ كافي‌ براي‌ انجام‌ كارهايي‌ كه‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌ (2)
زماني‌ كه‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ حرفه‌ام‌ قرارنداشته‌ باشم‌ (0)
زماني‌ كه‌ پيشرفت‌ها، موفقيت‌ها، دستاوردهاو سخت‌ كوشي‌ هايم‌ ناديده‌ گرفته‌ شوند (1)


22. در مورد اين‌ جمله‌: بزرگترين‌ معلم‌ و راهنما،تجربه‌ است، نظرتان‌ چيست‌؟
كاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌ (2)
اصلا موافق‌ نيستم‌ (0)
موافقم‌ (1)


23. در شرايط مطلوب‌، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌زير را ترجيح‌ مي‌دهيد؟
حرفه‌اي‌ كه‌ كاملا غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ و توأم‌ باتجربيات‌ بي‌ شمار و جديد باشد (2)
داشتن‌ يك‌ حرفه‌ مشخص‌ و يكنواخت‌ (0)
حرفه‌اي‌ كه‌ فرصت‌ يادگيري‌ چيزي‌ جديد را دراختيارتان‌ قرار دهد (1)


24. آيا تصور مي‌كنيد كه‌ توضيح‌ دهنده‌ خوبي‌هستيد؟
خير (2)
بله‌ (0)
در حد متوسط (1)


25. در هنگام‌ انجام‌ كدام‌ يك‌ از موارد زير،بيشتر احساس‌ راحتي‌ به‌ شما دست‌ مي‌دهد؟
در حين‌ انجام‌ يك‌ كار تخصصي‌تر مثل‌ وررفتن‌ با موتور ماشينتان‌ به‌ منظور تعمير آن‌. (2)
در حين‌ نوشتن‌ يك‌ نامه‌ يا گزارش‌ (0)
در حين‌ انجام‌ يك‌ كار دستي‌ مثل‌ نقاشي‌ ياتزيينات‌ (1)


roya آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-01-2011, 09:58 AM   #2
(کاربر طلایی)
 
roya آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 972   (نمایش پست ها)
تشکر: 14
65 بار در 56 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Point نتایجنتایج


بين‌ 35 تا 50:
اين‌ امتياز نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ شما يك‌ شخص‌راست‌ مغز هستيد. سمت‌ راست‌ مغز كنترل‌ كننده‌توانايي‌هاي‌ فضايي‌، درك‌ و احساس‌ هنرمندانه‌ و افكارخلاقانه‌ و مبتكرانه‌ است‌.
نيمكره‌ راست‌ مغز است‌ كه‌ مسايل‌ را به‌ طور كلي‌ وكل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراك‌ مي‌كند. به‌ عبارت‌ ديگر،شما مايليد به‌ جاي‌ مشاهده‌ جزييات‌ سازنده‌ وتشكيل‌ دهنده‌، تصوير اصلي‌ و بزرگ‌ را ببينيد. به‌همين‌ شكل‌، نيمكره‌ راست‌ مغز است‌ كه‌ يك‌ الگوي‌كلي‌ را از قطعات‌ جزيي‌ و فردي‌ بازسازي‌ مي‌كند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌هاي‌ جديد را به‌ وجود مي‌آورد.
يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، از استعداد هنر و موسيقي‌برخوردار است‌ و به‌ كند و كاو در آداب‌، مناسك‌،تشريفات‌، آيين‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصي‌دارد. به‌ عنوان‌ يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، عمدتا مايليدبه‌ شيوه‌اي‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسايل‌ جديد را يادبگيريد و همين‌ منتهي‌ به‌ يك‌ واكنش‌ احساسي‌،عاطفي‌ نسبت‌ به‌ شرايط و موقعيت‌هاي‌ تحليل‌ گرايانه‌مي‌شود. در بسياري‌ از موارد، وقتي‌ پاسخ‌ صحيح‌ يك‌سؤال‌ يا مشكل‌ را دريافت‌ مي‌كنيد، بدون‌ آن‌ كه‌بفهميد اين‌ پاسخ‌ چگونه‌ حاصل‌ شده‌ است‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تكيه‌ مي‌نماييد.
نيمكره‌ چپ‌ مغز مسايل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نيمكره‌ راست‌ به‌ندرت‌ چنين‌ پردازشي‌ را ايفا مي‌نمايد. درنتيجه‌، به‌عنوان‌ يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ آن‌ كه‌ اولين‌ كار رابه‌ اتمام‌ برسانيد، مايليد از اين‌ شاخ‌ به‌ آن‌ شاخ‌ بپريدو به‌ سراغ‌ كار ديگري‌ برويد. اين‌ يك‌ نقطه‌ ضعف‌محسوب‌ مي‌شود، چرا كه‌ گاهي‌ اوقات‌ خودتان‌ را باكارهاي‌ متعدد ناتمامي‌ مواجه‌ مي‌بينيد. از اين‌ رو،فهرست‌ سازي‌ و برنامه‌ ريزي‌ زمان‌ بندي‌ شده‌ را ازهمين‌ حالا آغاز كنيد تا نظم‌ و ترتيب‌ يافته‌ و بدون‌فرار از كاري‌ و شروع‌ كار ديگري‌، به‌ نحو مؤثري‌ كارها رابه‌ پايان‌ برسانيد.


بين‌ 16 تا 34 امتياز:
امتياز شما نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ شما از تعادلي‌متناسب‌ بين‌ دو نيمكره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان‌برخورداريد. به‌ عبارت‌ ديگر، هيچ‌ نيمكره‌اي‌ برديگري‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.
اگرچه‌، ممكن‌ است‌ اين‌ حالت‌ يك‌ مزيت‌ چشمگيربه‌ حساب‌ بيايد، ولي‌ دال‌ بر آسودگي‌ خاطر نيست‌.مشكل‌ در رابطه‌ با اين‌ افراد، اين‌ است‌ كه‌ شما بيشتراز يك‌ شخص‌ راست‌ مغز يا چپ‌ مغز، از كشمكش‌ها وتضادهاي‌ دروني‌ رنج‌ مي‌بريد.
گاهي‌ اوقات‌، اين‌ كشمكش‌ها و تضادها بين‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفكر شما خواهد بود و هم‌ چنين‌ درمواجهه‌ با مشكلات‌ و تعبير و تفسير اطلاعات‌ باموانعي‌ روبرو مي‌شويد. گاهي‌، جزيياتي‌ كه‌ براي‌نيمكره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نيمكره‌چپ‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند و بالعكس‌. و همين‌مي‌تواند يك‌ مانع‌ و سد راه‌ در جهت‌ مرحله‌ مؤثريادگيري‌ يا به‌ پايان‌ رساندن‌ كارها باشد.
از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ در اين‌است‌ كه‌ آنها در هنگام‌ حل‌ يك‌ مشكل‌ مي‌توانندهمزمان‌ و توأما تصوير اصلي‌ و بزرگ‌ و جزييات‌ضروري‌ را ادراك‌ كنند. هم‌ چنين‌، از مهارت‌هاي‌ كلامي‌مؤثري‌ در جهت‌ ترجمه‌ و تعبير مسايل‌ شهودي‌برخوردارند، طوري‌ كه‌ ديگران‌ مي‌توانند آن‌ را به‌راحتي‌ درك‌ كنند و در عين‌ حال‌ قادريد نقطه‌ نظرات‌برتر را تشخيص‌ دهيد.
يكي‌ از مزاياي‌ اين‌ افراد در اين‌ است‌ كه‌ آنها ازتوانايي‌ طبيعي‌ انعطاف‌ بالاي‌ ذهني‌ و فكري‌برخوردارند و از اين‌ رو مي‌توانند به‌ راحتي‌ در مواجهه‌با مشكلات‌ چند بعدي‌ به‌ حل‌ آن‌ بپردازند.


زير 16 امتياز:
امتياز شما نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ شما عمدتا يك‌شخص‌ چپ‌ مغز هستيد. نيمكره‌ چپ‌ مغز، تحليل‌ گراست‌ و به‌ شيوه‌اي‌ منطقي‌ و عقلايي‌ و ترتيبي‌ عمل‌مي‌كند. اين‌ نيمكره‌ مسؤول‌ و كنترل‌ كننده‌ زبان‌،بررسي‌هاي‌ علمي‌، عقلانيت‌، و خردمندي‌ است‌.شخص‌ چپ‌ مغز، مايل‌ است‌ به‌ شيوه‌اي‌ خطي‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ كند، به‌ عبارت‌ ديگر ازبخش‌هاي‌ كوچك‌ شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا مي‌رود، درحالي‌ كه‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عكس‌ عمل‌ مي‌كند وابتدا تصوير اصلي‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ مي‌نمايد.
هم‌ چنين‌، نيمكره‌ چپ‌ به‌ توالي‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ مي‌كند، برعكس‌ نيمكره‌ راست‌ كه‌ به‌صورت‌ اتفاقي‌ عمل‌ مي‌كند، از اين‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، مي‌توانند حسابدار و برنامه‌ دهنده‌هاي‌ خوبي‌ ازكار در آيند. هم‌ چنين‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و توضيح‌ خوب‌ مسايل‌ به‌ صورت‌ پياپي‌ ومتوالي‌ است‌.
به‌ كارگيري‌ برخي‌ از راهكارهاي‌ نيمكره‌ راست‌يكي‌ از مزاياي‌ نيمكره‌ چپ‌ محسوب‌ مي‌شود، به‌خصوص‌ در زمينه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌هاي‌خلاقانه‌ انديشي‌ و شهودي‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، يك‌دانش‌آموز راست‌ مغز در كلاس‌ درس‌، ممكن‌ است‌ درهنگام‌ سخنراني‌ معلم‌ در وضعيت‌ نامطلوبي‌ قرارداشته‌ باشد، مگر آن‌ كه‌ ابتدا يك‌ برداشت‌ و ديد كلي‌از مطلب‌ به‌ او داده‌ شود. چرا كه‌ آنها اساسا نياز دارندكه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملي‌ را كه‌ انجام‌ مي‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ ديگر، ممكن‌ است‌ يك‌ دانش‌آموز راست‌مغز، نگرش‌ زياد و دقيق‌ به‌ مسايل‌ را ضروري‌ تلقي‌نكند، در حالي‌ كه‌ انجام‌ آن‌ را مؤثر و مفيد در نظربگيرد.

roya آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
تست روانشناسی, روانشناسی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است