قدیمی 11-01-2011, 10:50 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
roya آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 972   (نمایش پست ها)
تشکر: 14
65 بار در 56 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Hang تست روانشناسی - زندگي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
زندگي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟


خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد و سپس نتایج را ببینید.
ابتدا سوال را به دقت بخوانید. پاسخی را که متناسب با وضعیت شما است انتخاب نموده و عدد جلوی پاسخ را یادداشت نمایید. سپس این اعداد را با هم جمع نموده و با قسمت نتایج مراجعه نمایید.1. عقيده‌تان‌ در مورداين‌ مثل‌ قديمي‌ چيست‌:كار خوب‌ از خانه‌ شروع‌مي‌شود؟
موافق‌ نيستم‌ (2)
موافقم‌ (0)
بله‌، شايد اين‌ طورباشد (1)


2. يا تا به‌ حال‌ به‌ فكردروغ‌ گفتن‌ به‌ همسرتان‌افتاده‌ايد، يا هميشه‌نسبت‌ به‌ او صادق‌ ووفادار هستيد؟
هميشه‌ با همسرم‌صادق‌ و يك‌ دل‌ هستم‌ (2)
گاهي‌ اوقات‌ دروغ‌مصلحت‌آميز بهتر ازراست‌ فتنه‌انگيز است‌!(0)
درست‌ نمي‌دانم‌ (1)


3. براي‌ خوردن‌زندگي‌ مي‌كنيد، يامي‌خوريد تا زنده‌بمانيد؟
به‌ قصد زنده‌ماندن‌، مي‌خورم‌ (2)
زندگي‌ را براي‌خوردن‌ دوست‌ دارم‌ (0)
تلفيقي‌ از هر دو (1)


4. آيا تا به‌ حال‌ از صف‌خارج‌ شده‌ايد و بدون‌نوبت‌ جلورفته‌ايد؟
خير (2)
بله‌، به‌ دفعات‌ (0)
بله‌، ولي‌ فقطيكي‌ دو مرتبه‌ (1)


5. يكي‌ ازهمكارانتان‌ سي‌ميليون‌ تومان‌ دربخت‌ آزمايي‌ برنده‌مي‌شود. واكنش‌ شماچيست‌؟
از صميم‌ قلب‌براي‌ همكارتان‌خوشحال‌ مي‌شويد (2)
در دل‌ مي‌گوييد:چه‌ افراد خوش‌ شانسي‌پيدا مي‌شوند! چرا من‌ به‌جاي‌ او برنده‌ اين‌ همه‌پول‌ نشدم‌؟ (0)
از شادي‌ اوخوشحال‌ مي‌شويد، ولي‌به‌ اين‌ فكر مي‌افتيد كه‌ايكاش‌ چنين‌ شانسي‌ درخانه‌ شما را هم‌ به‌ صدادر آورده‌ بود (1)


6. اگر دائما حملات‌شديد خشم‌ و غضب‌ به‌شما دست‌ دهد و قادر به‌كنترل‌ خودتان‌ نباشيد،آيا به‌ فكر درمان‌خودتان‌ مي‌افتيد؟
بله‌ (2)
خير (0)
خير، سعي‌ مي‌كنم‌خودم‌ مشكلم‌ را حل‌كنم‌. هر زمان‌ كه‌ متوجه‌مشكلي‌ در خودم‌ بشوم‌،مطمئنا مي‌توانم‌اقداماتي‌ براي‌ دفع‌ آن‌صورت‌ دهم‌. (1)


7. آيا به‌ چشم‌ و هم‌ چشمي‌ اهميتي‌ مي‌دهيد؟
خير، ولي‌ گاهي‌ اوقات‌ چشم‌ و هم‌ چشمي‌كردن‌ لازم‌ مي‌شود (2)
بله‌، بيشتر اوقات‌ (0)
خير، و اصلا علاقه‌اي‌ به‌ اين‌ عمل‌ ناپسند ندارم‌ (1)


8. هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌ به‌ انجمن‌هاي‌خيريه‌، كمك‌ مي‌كنيد؟
بيشتر اوقات‌ و هر زمان‌ كه‌ پول‌ زيادي‌ داشته‌باشم‌ (2)
هرگز (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


9. كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير، اعتقاد شما رانسبت‌ به‌ زندگي‌، نمايان‌ مي‌كنند؟
عمر دست‌ خداوند است‌ و بايد تسليم‌ رضاي‌او بود (2)
زندگي‌ پوچ‌ است‌ و بايد به‌ سختي‌ آن‌ را طي‌ كرد (0)
به‌ دنيا آمده‌ام‌ تا از زندگي‌ نهايت‌ لذت‌ را ببرم‌ (1)


10. مجرد هستيد و صميمي‌ترين‌ دوستتان‌با شخصي‌ آشنا شده‌ كه‌احساس‌ مي‌كنيد شماهم‌ به‌ او علاقمندهستيد. چه‌ واكنشي‌ ازخود نشان‌ مي‌دهيد؟
تا زماني‌ كه‌دوستم‌ با آن‌ شخص‌رابطه‌ دارد، خودم‌ راكنترل‌ مي‌كنم‌ واحساساتم‌ را بروزنمي‌دهم‌ (2)
جريان‌ را با دوستم‌در ميان‌ مي‌گذارم‌ و از اونظرخواهي‌ مي‌كنم‌ (0)
بدون‌ اين‌ كه‌ حرفي‌از احساسات‌ قلبيم‌ به‌زبان‌ آورم‌، با كمي‌ زيركي‌آن‌ شخص‌ را محك‌مي‌زنم‌ تا ببينم‌ كه‌ آيا اوهم‌ به‌ من‌ علاقه‌اي‌ دارديا نه‌ (1)


11. غذا خوردن‌ راچگونه‌ عملي‌ در نظرمي‌گيريد: خوردن‌ به‌ قدرسير شدن‌ يا خوردن‌ تاخرخره‌ و شكمي‌ از عزادر آوردن‌؟
هميشه‌ به‌ قدري‌غذا مي‌خورم‌ كه‌ سيرشوم‌ (2)
هميشه‌ آنقدر غذامي‌خورم‌ كه‌ دلم‌ دردمي‌گيرد و شكمي‌ از عزادر مي‌آورم‌ (0)
هميشه‌ به‌ قصدسير شدن‌ غذا مي‌خورم‌،ولي‌ به‌ هر حال‌ باقي‌گذاشتن‌ غذا در بشقاب‌هم‌ كار بي‌ ادبانه‌اي‌ است‌! (1)


12. آيا تا به‌ حال‌ آرزوكرده‌ايد كه‌ ايكاش‌ جاي‌شخص‌ ديگري‌ بوديد كه‌بسيار موفق‌ و ثروتمنداست‌؟
بله‌، چه‌ كسي‌ ازثروتمند و موفق‌ بودن‌،بدش‌ مي‌آيد؟ (2)
خير، هرگز چنين‌فكري‌ به‌ ذهنم‌ خطورنكرده‌ است‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


13. در مورد افرادي‌ كه‌ در رابطه‌ با دستاوردها،پيشرفت‌ها و موفقيت‌ هايشان‌ فخر مي‌فروشند، چه‌نظري‌ داريد؟
به‌ نظر من‌ اين‌ گونه‌ افراد، احساس‌ امنيت‌نمي‌كنند و در نتيجه‌ براي‌ اين‌ كه‌ در نزد مردم‌ افرادي‌لايق‌ و با كفايت‌ جلوه‌ كنند، به‌ فخر فروشي‌ و پز دادن‌متوسل‌ مي‌شوند (2)
يك‌ لحظه‌ هم‌ تحمل‌ هم‌ نشيني‌ با چنين‌اشخاصي‌ را ندارم‌ و اعصابم‌ خرد مي‌شود (0)
اهميتي‌ به‌ آن‌ نمي‌دهم‌ (1)


14. آيا به‌ پيروزي‌ نهايي‌ «خوب‌ بر بد» معتقديد؟
بله‌ (2)
در اين‌ دوره‌ و زمانه‌، خير (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)

15. آيا خودتان‌ را باطنا شخصي‌ خوش‌ بين‌ تلقي‌مي‌كنيد؟
بله‌ (2)
خير، خودم‌ مي‌دانم‌ كه‌ فردي‌ بدبين‌ هستم‌ (0)
باطنا نه‌، ولي‌ تا حد زيادي‌ سعي‌ دارم‌ فردخوش‌ بيني‌ باشم‌ (1)


16. براي‌ انجام‌ كارهاي‌ مادي‌، تا چه‌ حد نيازمندوجود انگيزه‌ هستيد؟
تاحدي‌، ولي‌ اگر كاري‌ بايد انجام‌ شود، خوب‌به‌ هر صورت‌ انجامش‌ مي‌دهم‌ (2)
نيازمند انگيزه‌ هستم‌ و اگر بتوانم‌ از انجام‌ آن‌كارها اجتناب‌ ورزم‌ يا آنها را به‌ تأخير بيندازم‌، قطعادرنگ‌ نمي‌كنم‌ (0)
به‌ شدت‌ (1)


17. هر چند وقت‌ يكبار، آن‌ چنان‌ خسته‌ و خواب‌آلود مي‌شويد كه‌ نمي‌توانيد فكرتان‌ را درست‌ روي‌مسأله‌اي‌ خاص‌ متمركز نماييد؟
هرگز (2)
پنج‌ مرتبه‌ يا بيشتر (0)
كمتر از پنج‌ مرتبه‌ (1)


18. كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتر از بقيه‌ باب‌ميل‌ تان‌ است‌؟
حفظ خويشتن‌ داري‌ و خونسردي‌ در زمان‌پريشان‌ حالي‌ و مواجهه‌ با ناملايمات‌ و بداقبالي‌ها (2)
هديه‌ كردن‌ يك‌ دست‌ لباس‌ به‌ بچه‌اي‌ فقير ويتيم‌ (0)
صورت‌ دادن‌ يك‌ عملكرد شجاعانه‌ و تحسين‌برانگيز (1)


19. آيا سيگار را نوعي‌ ماده‌ مخدر تلقي‌ مي‌كنيد؟
بله‌ (2)
خير (0)
شايد (1)


20. آيا به‌ بازگشت‌ مجرمان‌ و خلافكاران‌ خطرناك‌اصلاح‌ شده‌ در زندان‌ به‌ جامعه‌، معتقديد؟
بله‌، به‌ شرط آن‌ كه‌ مدت‌ محكوميتشان‌ راكاملا گذرانده‌ باشند، اصلاح‌ شده‌ باشند، برگشت‌ آنهابه‌ داخل‌ جامعه‌ نه‌ تنها ضرري‌ ندارد، بلكه‌ سودمند هم‌است‌ (2)
برخي‌ از جرم‌ها و خطاها غيرقابل‌ بخشش‌هستند، در نتيجه‌ هرگز چنين‌ افرادي‌ نبايد به‌ داخل‌جامعه‌ برگردند و به‌ نظر من‌ اين‌ گونه‌ خلافكاران‌ هرگزبه‌ طور كامل‌ اصلاح‌ نمي‌شوند (0)
شايد، ولي‌ فقط تحت‌ شرايطي‌ خيلي‌استثنايي‌ (1)


21. به‌ نظر شما، مصرف‌ مواد مخدر سبك‌(داروهاي‌ مخدر كه‌ ظاهرا اعتيادآور هستند) بي‌ضرراست‌؟
خير (2)
بله‌ (0)
شايد (1)


22. به‌ طور متوسط در هر روز، چند ساعت‌ به‌تماشاي‌ تلويزيون‌ مشغول‌ مي‌شويد؟
كمتر از دو ساعت‌ (2)
بيشتر از چهار ساعت‌ (0)
بيشتر از دو ساعت‌، ولي‌ كمتر از چهار ساعت‌ (1)

23. در يك‌ سوپر ماركت‌ مشغول‌ خريد كردن‌هستيد. بچه‌ها دائما اسباب‌ بازي‌هاي‌ پر سر و صدا رابه‌ صدا در مي‌آورند، آيا اعصاب‌ تان‌ خرد مي‌شود؟
خير (2)
بله‌ (0)
گاهي‌ اوقات‌ (1)


24. اگر از يك‌ زندگي‌ اشرافي‌ برخوردار باشيد، به‌فكر ميليونها گرسنه‌ در سر تا سر جهان‌ خواهيد بود؟
بله‌ (2)
خير (0)
خير، ولي‌ به‌ نظرم‌ هرگز نبايد از فكر افرادگرسنه‌ و نيازمند غافل‌ شد (1)

roya آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
قدیمی 11-01-2011, 10:52 AM   #2
(کاربر طلایی)
 
roya آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 972   (نمایش پست ها)
تشکر: 14
65 بار در 56 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Point نتایجنتایج

بين‌ 40 تا 48 امتياز:
شما، قطعا فردي‌ خير ونيكوكار هستيد كه‌ از حس‌ تشخيص‌ و تميز خوبي‌برخورداريد و باطنا خوش‌ بين‌ و نوع‌ دوست‌ محسوب‌مي‌شويد. اگرچه‌، مشكلي‌ كه‌ در بين‌ هست‌ و خودتان‌هم‌ به‌ خوبي‌ از آن‌ آگاهيد، اين‌ است‌ كه‌ در كسب‌استانداردهاي‌ خيلي‌ بالا، آن‌ چنان‌ فشار و مشكلات‌ رامتحمل‌ مي‌شويد كه‌ گاهي‌ اوقات‌ به‌ دلشوره‌، اضطراب‌و نگراني‌ بيش‌ از حد شما منجر مي‌شوند. مسأله‌ مهم‌اين‌ است‌ كه‌ همواره‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ افراد بايكديگر متفاوت‌ هستند و هر كسي‌ سبك‌ و سياق‌خاص‌ خودش‌ را در زندگي‌ دارد و اگر فردي‌ درست‌مطابق‌ استانداردهاي‌ بالاي‌ شما نباشد، بدين‌ معنانيست‌ كه‌ شخصي‌ نادرست‌ مي‌باشد. تحمل‌، بردباري‌،شكيبايي‌ و صبر جزء عوامل‌ مهم‌ زندگي‌ به‌ حساب‌مي‌آيند!


بين‌ 25 تا 39 امتياز:
شما فردي‌ ميانه‌ رو هستيد وزندگيتان‌ را چه‌ درست‌ يا نادرست‌ در خط وسطمي‌گذرانيد، در حالي‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ تبديل‌ به‌ فردي‌ماجراجو و لذت‌ گرا مي‌شويد و گاهي‌ حتي‌ از مشاهده‌موهاي‌ بلند يك‌ پسر حالت‌ نفرت‌ و انزجار در شماايجاد مي‌شود. بهتر است‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ همه‌انسانها، در برخي‌ از ابعاد و جنبه‌هاي‌ زندگي‌ اشتباه‌مي‌كنند و در برخي‌ ابعاد ديگر زندگي‌ درست‌ عمل‌مي‌كنند.


كمتر از 25 امتياز:
شما قطعا، فردي‌ هستيد كه‌ به‌تمام‌ جنبه‌هاي‌ نادرست‌ وجوديتان‌ معترف‌ و آگاهيد،ولي‌ فرد گناهكار و نادرستي‌ محسوب‌ نمي‌شويد.دست‌ كم‌ آنقدر صادق‌ و روراست‌ هستيد كه‌ به‌ كارهاي‌نادرست‌ خود اعتراف‌ كنيد، وگرنه‌، به‌ سؤالات‌ آزمون‌جور ديگري‌ پاسخ‌ مي‌داديد و امتيازي‌ كسب‌مي‌كرديد كه‌ شما را در ميان‌ رده‌هاي‌ ديگر قرارمي‌داد!
در حالي‌ كه‌، به‌ اعتقاد خودتان‌ نهايت‌ لذت‌ را اززندگيتان‌ مي‌بريد، بهتر است‌ گاهي‌ اوقات‌ بيشترتواضع‌، فروتني‌ و افتادگي‌ از خود نشان‌ دهيد و درك‌كنيد كه‌ افرادي‌ هم‌ وجود دارند كه‌ به‌ اندازه‌ شمااحساس‌ خوشبختي‌ نمي‌كنند و نيازمند كمك‌ها وحمايت‌هاي‌ شما مي‌باشند!

roya آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
تست روانشناسی, روانشناسی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است